Miškų reformos iššūkiai

2018 m. pradėta įgyvendinti valstybinių miškų ūkio reforma ir sukurta nauja įmonė – Valstybinių miškų urėdija.  Praeitų metų pradžioje įvyko pirmasis valstybinių miškų sektorių valdančių įmonių reorganizacijos žingsnis: iki tol veikusios 42 atskiros urėdijos ir tuometis Miškotvarkos institutas apjungti į vieną įmonę.

Nuo naujųjų metų įmonėje veiks 26 regioniniai padaliniai. Po sujungimo Valstybinių miškų urėdija tapo viena didžiausių valstybės įmonių Lietuvoje – joje iš viso dirba daugiau kaip 3 tūkst. darbuotojų.

Per 2018 metus, negalutiniais duomenimis, Valstybinių miškų urėdija pardavė apie 3,4 mln. kub. m. žaliavinės medinės, o pardavimo pajamos, lyginant su pernai, augo 14 proc. – iki 176 mln. eurų. Prognozuojama, kad 2018 metais, palyginti su pernai, Valstybinių miškų urėdija rinkliavų nuo žaliavinės medienos pardavimų valstybei sumokės 14 proc. daugiau – 25,6 mln. eurų. Įmonės veiklos sąnaudos, palyginti su praėjusiais metais, šiemet sumažėjo apie pusę milijono eurų.

Valstybinių miškų urėdija teigimu, skaidri ir teisinga medienos apskaita, efektyvus medelynų veiklos valdymas, atsakingas ir skaidrus specialiosios technikos pirkimas, skaidrios viešųjų pirkimų procedūros, įmonės turto efektyvus valdymas ir veikloje nenaudojamo turto perdavimas Turto bankui – tai svarbiausios šių metų veiklos organizavimo temos.

Primename, kad  Valstybinių miškų urėdija vykdo kompleksinę miškų ūkio veiklą ir yra svarbi šalies miškų ūkio sektoriaus plėtros dalyvė. Įmonė rūpinasi šalies miškingumu, diegia pažangias miškų įveisimo, atkūrimo, apsaugos, tvarkymo ir išteklių naudojimo technologijas, prižiūri valstybiniuose ir privačiuose miškuose esančius kelius ir saugo miškus nuo gaisrų.

Parengta remiantis VĮ Valstybinių miškų urėdijos informacija.